Alle overeenkomsten worden gesloten met Wanbound B.V. De algemene voorwaarden van Wanbound B.V. zijn conform de Nederland ICT voorwaarden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30174840.

Inkijkexemplaren